Pomoc poza godzinami pracy

Nocna i świąteczna obsługa chorych

 • w dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00
 • w soboty, niedziele i święta – całodobowo
 • 800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) – bezpłatny, całodobowy telefon informacyjny dotyczący m.in. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub nagłego zachorowania, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, a jednocześnie macie Państwo istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i stan zdrowia, poradę lekarską uzyskać można w niżej wymienionych przychodniach:

 • Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku, Jana Pawła II 50, tel. 58 768 46 84
 • Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku, Nowe Ogrody 1-6, wejście A, tel. 58 764 06 40
 • Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku, Polanki 119, Polanki 117, tel. 58 552 62 65, 58 520 93 02, 58 
 • Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 4, tel. 58 763 98 90
 • Przychodnia Rodzinna Medica Plus w Gdańsku, ul. Lema 21, tel. 58 340 54 70/71, e-mail: rejestracja@medicaplus.gda.pl

Dyżury pełnią:

 • lekarz internista
 • lekarz pediatra
 • pielęgniarka

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia, jak np. utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, krwotok, zatrucia, oparzenia, poważny uraz, wypadek czy poród, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (tel.999, kom.112).